V. Lauridsen Totalbyg

Tømrer- og entreprenørfirma

Tillykke med din nye markise​

Tillykke med den nye solafskærmning eller markise.

Det valg som I har truffet skulle gerne give jer glæde i mange år frem. De efterfølgende råd og vejledninger skulle gerne hjælpe hertil.

Generelt om anvendelsen

Markisen kan anvendes som beskyttelse med såvel sol som regn. Anvendes den til sidstnævnte, skal markisens hældningsgrad tillade regnvandet at løbe af, så det ikke samler sig på markisen. Sker dette, er der fare for at markisen bryder sammen, eller at den trækkes ud af væggen som følge af vandets vægt. En anbefalet hældningsgrad er mellem 10 - 20 grader.

Ved stærk vind skal markisen rulles ind. Markisen må aldrig anvendes i snevejr og ved frost- grader.

Vedligeholdelse

Aluminiumsstel

Vi sælger også vedligeholdelsesvæsker: Rensning, polering og beskyttelse. Starter man foråret med at give sit aluminiumsstel en sådan rengøring, vil det stå flot og skinnende hele sommersæsonen.

Lakerede metaldele

Rengøres i almindelig rengøringsmiddel af samme slags som man ville vælge at rengøre f.eks. radiatorer i.

Bevægelige dele

Er kapslet i lukkede forsmurte lejer eller glider på nylon. Efterfølgende smøring bør derfor ikke være nødvendig.

Markisedugen

Er fremstillet af ren akryl med en farveægthed på mindst 7 på en skala der går til 8. Den rengøres efter behov med almindelig vand med en  temperatur under 40 grader, eventuelt tilsat brun sæbe eller en opløsning af sæbespåner. Grundlæggende kan al naturbaseret rengøringsmiddel anvendes. Vi fraråder brug af højtryksspuler.

Efterladenskaber fra f.eks. fugle lader man tørre for senere at børste det af i stivnet form. Rulles dugen ind i fugtig stand, bør den snarest rulles ud for at tørre.

Er dugen blevet slemt medtaget, kan den rengøres i ”marki-clean”, der kan købes hos os. Det er et sæt bestående af rengøringsvæske og efterfølgende væske for genimprægnering af dugen.

Når markisen betragtes første gang, kan der forekomme såkaldte ”optiske fejl”, der på trods af ordet ”fejl” ikke giver anledning til berettiget reklamation.

Omkring syninger kan der optræde rynker eller ligefrem bølger, disse skyldes forskelle i vævningen eller tykkelsen af de to sammensyede dugstykker.

Der kan også forekomme lyse striber midt i dugen, disse skyldes foldning af dugen enten under syningen eller under den efterfølgende transport og montage.

Vi bestræber os på at undgå ovenstående ”fejl” så meget som muligt, men helt undgås kan de desværre ikke, heller ikke selv om vi kun anvender den bedste kvalitet.

Screendug

Er fremstillet i PVC og kan som sådan tåle rengøring i f.eks. opvaskemiddel.

Betjening

​Markiser med snoretræk​

Snoretræk anvendes kun på mindre vinduesmarkiser. Når markisen ønskes låst i en bestemt position, vikles snoren blot en enkelt gang rundt om snorekrogen på væggen. Når den vikles den modsatte vej,

løsnes den. Pas på ikke at miste grebet om snoren, idet markisen så kan falde frit ud og derved tage skade.

​For markiser med villa arm skal man være opmærksom på denne arms låsesystem. Ved udrulning passeres fire låsepositioner, kort efter en af disse er passeret trækkes snoren ind og vikles om snorkrogen, markisen er nu låst mod blæsevejr. Ønskes markisen ind, skal armen sænkes ca. 10 grader, før låsen fritstilles, og markisen kan køres ind.

En anden variant af snoretræk betjenes ved hjælp af et håndsving monteret indvendigt på væggen.

Dette betjenes simpelt ved blot at dreje håndtaget.

Screen's med bændel

Når screen'en ønskes kørt ned, trækkes ud i bændelet så tæt på bændelkassen som muligt, og screen'en fires nu forsigtigt ned.

Når den ønskes op, trækkes oppe fra og direkte ned mod bændelkassen, der via sin fjeder trækker bændelet ind i kassen.

Markiser med gear

Gear anvendes på både screens, vindues- og terrassemarkiser op til ca. 5 meters bredde. Over denne bredde anbefales elektrisk motor. Gearstangen indsættes i gearets øje, afhængig af om gearet er monteret i højre eller venstre side drejes nu med eller mod uret for at bevæge

solafskærmningen ind (op) eller ud (ned). Husk at stoppe når frontprofilet når bunden af vinduet for screen'ens vedkommende. Ved vinduesmarkiser stoppes lige før dugen bliver slap.

For terrassemarkiser stoppes, når armene er ca. 10 cm fra at være helt udstrakte ved disses ”albue-led”. Det er en god idé lige at køre markisen et lille ryk retur for at stramme dugen bedre op.

Solafskærmning med motor

Normalt monterer el-installatøren en dobbelt korrespondanceafbryder foran motoren, denne placeres oftest på indersiden af huset. Den ene side af den dobbelte afbryder fungerer som tænd/sluk, den anden skifter mellem at køre solafskærmningen ind (op) eller ud (ned).

Hvis solafskærmningen blot ønskes f.eks. halvt ude (nede), afbrydes blot på afbrydersiden af kontakten.

Som supplement til motorstyrede solafskærmninger vælges ofte en mere eller mindre avanceret elektronisk styring. For disses betjening må vi her henvise til den enkelte styrings medfølgende vejledning.

Hældningsgrad

Generelt

​For alle de justerbare arme gælder det, at man kun bør stille max. 10 grader for hver arm ad gangen. Har markisen således 3 arme, startes f.eks. til højre med at justere måske 8 grader, herefter stilles armen i midten det samme, for til sidst at stille den venstre. Skal markisens hældningsgrad stilles yderligere, gentages manøvren.

Terrassemarkiser med marki-fix arme

På langs gennem beslaget findes to bolte, disse løsnes forsigtigt med en 19 mm fastnøgle. Nu kan markisearmen sænkes ved at skrue på bolten placeret på undersiden af beslaget med uret, hertil skal anvendes en 13 mm fastnøgle. Skal markisen opad, sættes en skulder under armen, så den løftes.

Herefter kan man efterjustere på den før omtalte bolt med en 13 mm fastnøgle. Når den ønskede hældningsgrad er opnået, efterspændes de to gennemgående bolte med en 19 mm fastnøgle. Fix arme kan justeres fra ca. +3 - -42 grader.

Terrassemarkiser med marki-just arme

Fløjmøtrikken på undersiden løsnes med fingerne, er den stram, kan det hjælpe at løfte markisearmen på skulderen. Herefter kan kontramøtrikken på bagsiden skrues enten opad for at øge hældningsgraden, eller den kan skrues nedad for at mindske denne.

Efter endt justering skrues kontramøtrikken ned på indersiden mens fløjmøtrikken spændes på forsiden. Just arme kan justeres fra ca. +13 - -64 grader.

Terrassemarkiser med marki-flex arme

På hvert armbeslag findes et øje. Ved hjælp af det medfølgende håndsving kan disse øjer drejes. Med uret hæves markisens hældningsgrad, mod uret sænkes den. Flex arme kan justeres fra ca. +12,5 - -47 grader.

- Afslutningsvis vil vi atter ønske hjertelig tillykke med en beslutning, vi ved aldrig vil blive fortrudt.

Med venlig hilsen,

Marki-Shop

Vi har fået sammensat et lille sæt, som kan friske din markise op.

For aluminiumsdelene findes en tre-trins proces. Først renses aluminiumet for urenheder, derefter poleres det op, så det står som nyt. Til sidst forsegles resultatet med et beskyttelseslag, så det kan holdes pænt i længere tid.

For markisedugens vedkommende kan denne rengøres ved at indsmøre eller påsprøjte vores rensemiddel.

Først gøres dugen våd med vand, herefter påføres rensemidlet i et jævnt lag, som man lader sidde i op til 10 minutter. Midlet gnubbes herefter ind i markisedugen med en børste eller en klud. Specielt de steder, som er medtagne, skal gnubbes godt.

Til sidst skylles dugen igen med haveslangen, indtil al rengøringsmidlet er helt ude af dugen. Lad dugen tørre helt igennem.

Imprægneringsmidlet sprøjtes nu på i et jævnt lag, så dugen er gennemvåd. Lad den tørre helt ind før oprulning.

Tillykke med din nye markise

Vi giver dig 15 års garanti på selve markisestellet, hvis der skulle være en fejl.​

Vi giver dig 5 års garanti på markisedugen mod evt. fejl i stoffet.

​Vi giver dig 2 års garanti på markisemotoren mod evt. fejl.​

★★★★★ ​​

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 29 anmeldelser på Anmeld Håndværker​

Det siger kunderne

Indhent et uforpligtende tilbud​

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud. 

Vi vender retur hurtigst muligt.​

Du er også altid velkommen til at ringe på 44 94 34 12

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

HVEM ER VI?

​​V. Lauridsen Totalbyg

CVR: 71284328​

KONTAKT OS

​Telefon: 44 94 34 12

E-mail: info@vlt-byg.dk 

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 29 anmeldelser på Anmeld Håndværker​